Relational modul

Arbejd med flere data kilder. Hvis din publikation kræver udtræk fra en større række datakilder, kan relational modulet kombinere datakilderne til et enkelt EasyCatalog panel.

At arbejde med relationelle databaser

Hvis dit datasæt ikke kan repræsenteres med et enkelt resultat sæt, kan relational modulet sammensætte flere tabeller af data, til et enkelt datapanel i EasyCatalog.

Undersøg data fra InDesign

Når data er impporteret, kan EasyCatalogs inbyggede database undersøøge og manipulere dataen. Dette kan blandt andet bruges til at lave en summering af data, ved slutningen af hver sektion.

Import af SQLite databaser

Dette modul tillader også dataudtræk direkte fra SQLite database filer.

Paginering

Relational modulet, i samarbejde med Paginerings modulet giver mulighed for at oprette og omstrukturere dit dokument, til dit ønskede kompleksitets niveau.

Hvis der er interesse for, eller ønskes tilbud på en opgave, som indeholder enten et modul, eller opsætning af dette. Tag derved kontakt til os, eller tjek priser på vores side.